مقاله‌ها

معرفی پوشه کار آنلاین کارنامه.کلیک

هادی دادخواه در ۱۳۹۸/۰۴/۲۱

معرفی انواع پوشه کار فیزیکی، پوشه کار الکترونیکی و پوشه کار آنلاین

هادی دادخواه در ۱۳۹۸/۰۴/۱۹

کتاب برنامه کار یکساله آموزگار - جبار باغچه‌بان

هادی دادخواه در ۱۳۹۸/۰۴/۱۲

جدول دروس ابتدایی به همراه کد دروس و دانلود فایل‌ کتب درسی

هادی دادخواه در ۱۳۹۸/۰۴/۱۰

معرفی نرم افزار تکمیل فرم الف کارنامه.کلیک

هادی دادخواه در ۱۳۹۸/۰۳/۲۱

نمونه نمودار خروجی گرفته از نرم افزار کارنامه.کلیک

هادی دادخواه در ۱۳۹۸/۰۳/۲۱

اولین نرم‌افزار تحت وب تخصصی پوشه کار

هادی دادخواه در ۱۳۹۸/۰۳/۲۱

نسخه‌ی اول پوشه‌ کار الکترونیک در سایت کارنامه.کلیک به صورت آزمایشی فعال شد

هادی دادخواه در ۱۳۹۸/۰۳/۲۱

مقایسه‌ی نرم‌افزارهای تکمیل فرم الف ابتدایی

هادی دادخواه در ۱۳۹۸/۰۳/۲۱